Ιστοσελίδα με πλούσιο εκπαιδευτικό και διοικητικό υλικό για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Εργου ΕΑΕ Δυτ. Ελλάδας κ. Δ.Ζησιμόπουλου: https://el.padlet.com/dzisimopp2/c5u2by3j38dhmcm7

Λίστα Ελεγχου Βασικών Δεξιοτήτων Λ.Ε.Β.Δ.

ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ και όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά για την Ειδική Αγωγή: www.prosvasimo.gr 

Για πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του Ψηφιακού Σχολείου.

Πλοηγηθείτε στις διάφορες προσφερόμενες πλατφόρμες: