ΜΑΙΟΣ 2021

 

 185206041 934214494039976 4311090624674919495 n censored  185227051 186929626625494 8552566975081822768 n 186470868 976619376418836 636693864417853609 n 186472579 473424017060723 876340331608423008 n 186532482 138315648336935 6269016061793618906 n censored 186510033 469570374126221 4068752440583619418 n censored  

Τίτλος Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το Σχολικό Ετος 2020 - 21: Χαρούμενες Πρώτες διαδρομές

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

g1   g2    g3   g4

 

 g5   g6   g7   g5

 

Σκοπός των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, αφενός μεν με την ενδυνάμωση της προσωπικότητάς τους, αφετέρου δε με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί την ενδεδειγμένη προληπτική προσέγγιση στο χώρο της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην αντικοινωνική συμπεριφορά, στην παραβατικότητα, στο κάπνισμα, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, στην παχυσαρκία, στην οδική ασφάλεια καθώς και στο ρατσισμό. 

Τίτλος Προγράμματος Αγωγής Υγείας για το Σχολικό Ετος 2020 - 21: Χαρούμενες Πρώτες διαδρομές

Θεματικός Άξονας: Φυσική Δραστηριότητα

Κύριο θέμα: Καινοτόμο πρόγραμμα προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής για την Προσχολική Αγωγή

Θεματικές ενότητες:

1 Οπτικοακουστικός Συντονισμός

2 Βασικές και σύνθετες κινητικές δεξιότητες

3 Βασική και σύνθετη ορθοσωμική Αγωγή 

4 Δεξιότητες χειρισμού και συνεργασίας

5 Φυσική δραστηριότητα διασκέδαση αυτοέκφραση

Παιδαγωγικοι Στοχοι

Εκκινώντας από την παραδοχή ότι η οργανωμένη φυσική αγωγή με ποιοτικά, διαβαθμισμένα και αναπτυξιακά προσαρμοσμένα προγράμματα για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ακαδημαϊκής απόδοσης των παιδιών, τη φυσική κατάσταση και ευεξία τους καθώς και για την ανάπτυξη της υπευθυνότητας και των θετικών στάσεων προς τη φυσική δραστηριότητα (Ennis, 2005; Kirk, 2005; Metzler, 2000), σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα προσαρμοσμένης φυσικής δραστηριότητας για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε οι εκφρασμένοι στα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα, απώτεροι σκοποί της φυσικής αγωγής, όπως η κοινωνική αγωγή των παιδιών, η κριτική σκέψη και οι δεξιότητες ζωής να συνδυαστούν με τους ομόλογους σκοπούς της Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, όπως αυτοί περιγράφονται στο επίσημο Αναλυτικό της Πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα 2 ωρών εβδομαδιαίας οργανωμένης φυσικής δραστηριότητας των νηπίων, σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπ όψη το Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής ΠΑΠΕΑ, στο οποίο η Φ. Α. συμπεριλαμβάνεται στις βασικές διαθεματικές δραστηριότητες για την επίτευξη της ανάπτυξης των γνωστικών, δημιουργικών και κοινωνικών ικανοτήτων των νηπίων. Παράλληλα, λάβαμε υπ όψη και χρησιμοποιήσαμε τα πιλοτικά προγράμματα σπουδών του 2011 για την προσχολική αγωγή, όπου  η Φ.Α. αποτελεί μια από τις γνωστικές περιοχές, οι οποίες είναι αλληλοσυνδεόμενες και αλληλοσυμπληρούμενες στα πλαίσια της διαθεματικής αντίληψης για τη γνώση και της ολιστικής προσέγγισης της αναπτυξιακής πορείας των νηπίων.  

Η οργανωμένη φυσική δραστηριότητα θα οδηγήσει στην κινητική ωρίμανση, την καλλιέργεια των κινητικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη του νευρομυικού συντονισμού, την προαγωγή των κοινωνικών δεξιοτήτων και την επίτευξη των γνωστικών αποτελεσμάτων που προβλέπονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ).

Πεδία σύνδεσης με το Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Γλώσσα: Λεξιλόγιο, παραγωγή κειμένων

Εικαστικά: Ζωγραφική

Μουσική: Μουσικοκινητική

Οργάνωση - Περιεχόμενο  Προγράμματος:

 1. Οπτικοκινητικός συντονισμός
 2. Κατανόηση μερών σώματος, αρμονική κίνηση μελών σώματος (τα άκρα, ο κορμός, το κεφάλι, το κέντρο του σώματος)
 3. Αίσθηση συγχρονισμού στο σώμαικανότητα συντονισμού κινήσεων (συντονισμός ματιού/χεριού, ματιού/ποδιού, χεριού/ποδιού, αίσθηση στόχου, συμμετρία, ασυμμετρία) 2  ώρες
 4. Εμπέδωση, δημιουργία ρουτινών
 5. Βασικές και Σύνθετες Κινητικές δεξιότητες
 6. Εκμάθηση δεξιοτήτων μετακίνησης (βάδιση, τρέξιμο, έρπην, αναρρίχηση, αιώρηση, άλματα)
 7. Εκμάθηση του χώρου (ευθεία, καμπύλη, επίπεδα, κλίσεις) προσανατολισμός στον χώρο (μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, επίπεδα σχήματα – κύκλος, τετράγωνο, τρίγωνο –  τρισδιάστατα σχήματα/ στερεά αντικείμενα – κύλινδρος, κύβος πυραμίδα κ.α.) εκμάθηση της θέσης του σώματος στον χώρο (σε σχέση με τα αντικείμενα, τα άλλα παιδιά)
 8. Αίσθηση του χώρου στη διάρκεια της κίνησης  (βάδιση, τρέξιμο, άλματα, αναρρίχηση, έρπην, προς όλες τις κατευθύνσεις, πλευρική κίνηση, χρήση επίπεδων σχημάτων για καθορισμό της κίνησης,)
 9. Εκτίμηση της απόστασης και του χρόνου (μακριά, κοντά, γρήγορα, αργά,ταυτόχρονα, διαδοχικά, επιτάχυνση, επιβράδυνση, ρυθμός στην κίνηση)
 10. Εμπέδωση, συνδυασμός κινητικών εμπειριών, συνεργασία στην κίνηση, δημιουργία κινητικών ρουτινών
 11. Βασική και σύνθετη ορθοσωμική αγωγή
 12. Βασικές ασκήσεις ανάπτυξης μεγάλων μυικών ομάδων στήριξης σπονδυλικής στήλης, όρθιας στάσης (κοιλιακοί, ραχιαίοι, γλουτιαίοι), βάδισης, λάκτισης(τετρακέφαλοι, προσαγωγοί, απαγωγοί, οπίσθιοι  μηριαίοι
 13. Στατική και δυναμική ισορροπία
 14. Εμπέδωση, συνδυασμός σωματικών εμπειριών, δημιουργία κινητικών ρουτινών 
 15. Δεξιότητες χειρισμού  και συνεργασίας
 16. Ρίψεις και λήψεις αντικειμένων, χρήση αντικειμένων (στεφάνια, κορδέλες, μπάλες κορίνες) στόχευση, λάκτιση (με μπάλες, με στεφάνια κ.α.)
 17. Συνασκήσεις με και χωρίς αντικείμενα (στεφάνια, κορδέλες,  κ.α.)συνασκήσεις συνεργασίας στην κίνηση  (μετακινήσεις και στατικές ασκήσεις σε ζευγάρια, τριάδες, τετράδες, πεντάδες κ.α.)
 18. Εμπέδωση, συνδυασμός σωματικών εμπειριών, δημιουργία κινητικών ρουτινών
 19.      Σύνδεση φυσικής δραστηριότητας με διασκέδαση και αυτοέκφραση, αγωγή στον ρυθμό
 20.       Σύνδεση κίνησης , έκφρασης νοημάτων/συναισθημάτων/εμπειριών/ γνώσεων
 21.      Εναλλακτικές κινήσεις σε εναλλακτικούς ρυθμούς,εναλλακτικές κινήσεις, κατευθύνσεις εντάσεις  στον χορό

    Επίλυση κινητικών προβλημάτων  Δημιουργία κινητικών ρουτινών

 

 

 

 

Συνεχίζουμε και φέτος (Σχολ. Ετος 2019 - 20) για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με τίτλο: "Χαρούμενες πρώτες διαδρομές". Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο, δυό φορές την εβδομάδα τα παιδιά μας γυμνάζονται και διασκεδάζουν με την εποπτεία του έμπειρου γυμναστή κ. Χρήστου Σουβαλιώτη και τη συνδρομή των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω.

 

11    33

 

                                                    55

 

2    7

 

                                                    8

 

 

20 Ιουνίου 2018: Το πρόγραμμα Α.Υ. "Χαρούμενες Πρώτες Διαδρομές" παρουσιάστηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Σχολ. Σύμβουλος ΕΑΕ και το ΚΕΔΔΥ Αχαίας με θέμα: "Εκπαιδευτικές πρακτικές στην Ειδική Αγωγή"

received 1678759695575356

IMG 20180620 174314

IMG 20180620 114347

 

 

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του προγράμματος ΕΔΩ

 

 

Ενδεικτικά παραδείγματα παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων του προγράμματος: