Σχολικό έτος 2021-2022

H παρεχόμενη εκπαίδευση στο ειδικό νηπιαγωγείο είναι η πολύπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη  του νηπίου σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, μαθαίνοντάς το να είναι οργανωτικό και υπεύθυνο άρα και αυτόνομο.

 Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τις κλίσεις και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κάθε νηπίου, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη προσωπικότητά του ως ξεχωριστή, μοναδική, το δικό του ρυθμό μάθησης. Γι’ αυτό σημαντικό ρόλο παίζει η επιβράβευση στη μικρή ή μεγάλη προσπάθεια που κάνει κάθε στιγμή προσπαθώντας να εξελιχθεί. Θέλουμε να εκφράζεται ελεύθερα, σε κλίμα αποδοχής και κατανόησης.  Αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται με τα παρακάτω προγράμματα:

 • Πολυαισθητηριακή αγωγή
 • Προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης – εκπαίδευσης
 • Προγράμματα Αγωγής Υγείας 
 • Ψυχοκινητική – θεραπευτικά προγράμματα με βάση ειδικά Κριτήρια Μαθησιακής Επάρκειας, Τεστ Γλωσσικής Επάρκειας και Τεστ Ψυχογλωσσικών Ικανοτήτων.
 • Εναλλακτικές μέθοδοι επικοινωνίας (pecs, Makaton)
 • Ειδικά προγράμματα μαθησιακής ετοιμότητας-δεξιότητας υποβοηθούμενα από Η/Υ
 • Προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής
 • Μαγειρική (ετοιμασία – σερβίρισμα φαγητού)
 • Πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων / Διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές

Μέθοδοι υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων είναι:

 • Εξατομικευμένη διδασκαλία
 • Ομαδική – συνεργατική διδασκαλία

 

         

Λεπτή κινητικότητα

 

 

       

Ταξινόμηση

 

 

     

Σωματογνωσία

 

 

  

Εικαστικά

 

          

Εργα αυτοϋπηρέτησης

 

Νέες Τεχνολογίες

 

 

  

Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας για νήπια με ΔΑΔ

 

 

     

Εξατομικευμένη εργασία νηπίων με ΔΑΔ